צמח

האם יש סמנים בפלסמה להבדיל בין מצבים שונים של פגיעה בהכרה?

ישנם סמנים מטבולים שבעזרתם ניתן להבדיל בין מצב צמח לבין מצב הכרתי מינימלי ומצבים אחרים ביעילות גבוה ביחס לשיטות הקיימות

26.04.2021, 17:54
פלסמה, דם (צילום: אילוסטרציה)

שני ההפרעות הכרוניות העיקריות במצב ההכרה הינם מצב צמח (Vegetative State-VS) ומצב הכרתי מינימלי (Minimally Conscious State-MCS). ההערכה של שני מצבים הכרתיים אלו מבוסס לרוב על מדד Coma Recovery Scale-Revisedי(CRS-R), אך שיעורים גבוהים של אבחון שגוי מגבילים את השימוש במדד זה.

על מנת לזהות מטבוליטים בסרום שיבדילו בין VS לבין MCS ברמת דיוק גבוהה נלקחו דגימות פלזמה עם פרופילים מטבוליים ממוקדים לצורך ניתוח targeted metabolomics, וuntargeted and targeted lipidomics. החוקרים השתמשו בניתוחים חד ורב משתניים על מנת להעריך את רמת המובהקות של ההבדל ברמות המטבוליטים בסרום.

במחקר נמצא פרופיל מטבולי שונה באופן מובהק בין קבוצת מקרי הביקורת הבריאים, לבין קבוצות המחקר של אנשים עם הפרעה במצב ההכרה, קבוצה של אלו שהתעוררו ממצב הכרתי מינימלי, וקבוצה של חולי אלצהיימר. מסלול פירוק פורינים נמצא שונה במידה הרבה ביותר בין קבוצת החולים בהפרעות במצב ההכרה לבין קבוצת מקרי הביקורת. במסלול זה, אדנוזין, ADP ו-AMP, אשר הינם תוצרי פירוק של ATP, נמצאו ברמות נמוכות בקבוצות הסובלים מ-MCS ו-VS לעומת קבוצת מקרי הביקורת. יתרה מזאת, החוקרים זיהו שומנים מסויימים אשר נמצאו בריכוזים גבוהים במיוחד בקבוצות המחקר של הסובלים מ-MCS ו-VS. בין אלו נמצא כי פוספטידילכולין, H-(38:5) [PC(38:5)-H] וחומצה אראכידונית (AA) מבדילים בין קבוצת הסובלים מ-MCS לבין קבוצת הסובלים מ-VS, ועל כן יכולים לשמש כסמנים להבדיל בין חולים משני קבוצות אלו.

מסקנת החוקרים היא שניתוח פרופיל מטבולי יכול להמצא יעיל בזיהוי חולים במצבי חוסר הכרה כרוניים, בשל השינוי המשמעותי בהם ביחס לאנשים בריאים.

מקור: 

Yu Jie, et al (2021). “Metabolic Abnormalities in Patients with Chronic Disorders of Consciousness”, Aging and Disease, April 2021. Vol. 12, Issue 2, p. 386-403. DOI: 10.14336/AD.2020.0812

נושאים קשורים:  צמח,  מצב הכרה וגטטיבי,  פרופיל מטבולי,  מחקרים
תגובות