שבץ מוחי

האם מנגנון השבץ האיסכמי קשור לתוצאים התפקודיים של המחלימים?

מנגנון הפגיעה בשבץ חסימתי משפיע על התוצאים לאחר טיפול אנדווסקולרי, בקבוצת גיל של מתחת ל-60 שנים

28.06.2021, 12:33

שבץ איסכמי חריף בעקבות חסימה של העורק הבזילרי (Basilary Artery Occlusion-BAO) הוא מצב עם פרוגנוזה רעה מאוד. תוצאים פונקציונליים של מטופלים אשר עברו BAO וטופלו אנדווסקולרית עלולים להשתנות כתלות במנגנון הפגיעה. מטרת המחקר הייתה לבדוק את ההשפעה של מנגנונים פתולוגיים שונים של BAO שטופלו בשיטה אנדווסקולרית, על הפרוגנוזה בסוף 90 יום ובסוף תקופת מעקב ממושכת.

במחקר שתוצאותיו התפרסמו ניתחו מידע אודות מטופלים שעברו BAO וטופלו בשיטה אנדווסקולרית, בין דצמבר 2012 ודצמבר 2018, ממרכז רפואי יחיד (Xuanwu Hospital). המטופלים סווגו לפי המנגנון הפתולוגי שהביא לאיסכמיה; קבוצה אחת הייתה עם מחלה טרשתית תוך-גולגלתית (Intracranial Atherosclerotic Disease-ICAD) וקובצה שניה עם מחלה תסחיפית - בהתאם לממצאים באנגיוגרפיה. מאפייני הבסיס והתוצאים הפונקציונליים הושוו בין שתי קבוצות אלו בעזרת רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית. סך הכל השתתפו במחקר 167 מטופלים; 78 (46.7%) היו בקבוצה עם מחלה טרשתית תוך-גולגלתית, ו-89 מטופלים (53.3%) היו בקבוצה עם המחלה התסחיפית. מתוכם 149 השיגו רה-פרפוזיה בעזרת שיטות אנדווסקולריות.

תוצאות המחקר הדגימו כי לא היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בפרוגנוזה שלאחר 90 יום ולאחר תקופת מעקב ממושכת. בהתאם, ניתוח הישרדות על פי קפלן-מאייר הראה שרידות דומה בין הקבוצות (p=0.438). מנגנון הפגיעה לא נמצאה קשורה לעצמאות פונקציונלית (יחס סיכויים של 1.818, רווח בר סמך של 95%, 0.694-4.761; p=0.224), תוצאים חיוביים (יחס סיכויים של 1.476, רווח בר סמך של 95%, 0.592-3.681; p=0.403), או תמותה (יחס סיכויים של 1.249, רווח בר סמך של 95%, 0.483-3.226; p=0.646). אך ניתן לציין כי החוקרים מצאו בניתוח תתי קבוצות כי מחלה תסחיפית בגילאי 60 ומטה נמצאה קשורה באופן מובהק לעצמאות פונקציונלית טובה יותר לעומת ICAD בבני אותו הגיל (יחס סיכויים של 4.513, רווח בר סמך של 95%, 1.138-17.902).

מסקנת החוקרים הייתה כי מנגנון התחלואה שהביאה ל-BAO לא נמצא קשור לתוצאים פונקציונלים כעבור 90 יום ועבור תקופה ארוכה יותר בקרב מטופלים שטופלו בשיטה אנדווסקולרית. עם זאת אנשים בני 60 ומטה שעברו אירוע של BAO נמצאו עם תוצאים טובים יותר אם מנגנון הפגיעה היה תסחיפי לעומת טרשתי.

מקור: 

Wu Longfei, et al. (2021) “Outcomes in Endovascular Therapy for Basilar Artery Occlusion: Intracranial Atherosclerotic Disease vs. Embolism". Aging and Disease, March 2021. Vol. 12, Issue 2, p. 404-414. DOI: 10.14336/AD.2020.0704

נושאים קשורים:  שבץ מוחי,  טיפול אנדווסקולרי,  מחלה טרשתית,  תסחיף,  מחקרים
תגובות