מחקרים

טיפול במידע חיוני במסגרת העברת מטופל אצל קשישים בסיכון

החוקרים סיכמו כי הם זיהו את המידע החיוני לצורך העברה מוצלחת של מטופל לצורך קבלת טיפול רפואי במסגרת אחרת

תהליך החלפת המידע בין בתי החולים ורופאי המשפחה אינו אופטימלי. מרבית הרופאים אינם מרוצים מתהליך ההעברה הנוכחי, ותקשורת לקויה עשוייה להוביל לתוצאים שליליים של העברת המטופל לגורם הרפואי האחר.

החוקרים ביקשו לזהות את המידע החיוני הדרוש להעברה מוצלחת של המטופל באמצעות מחקר איכותני על ידי שימוש בתיעוד ראיונות אישיים ופרוטוקולים של מפגשי קבוצות מיקוד. החוקרים גייסו חמישה משתתפים לצורך העבודה הקלינית של ראיונות אישיים וכן 16 משתתפים לצורך קבוצת מיקוד. החוקרים ניתחו את הנתונים בכלים איכותניים והתוצאות הוחזרו למשתתפים לצורך קבלת ביקורת אשר שימשה לעריכת הממצאים בהתאם.

תוצאות המחקר הראו כי חמשת המרואיינים סיפקו תמונה כללית לגבי תהליך ההפנייה נוכחי וכן הופק על סמך הראיונות הללו מילון מושגים לשימוש דיוני קבוצת המיקוד. המפגשים של קבוצת המיקוד תועדו לצורך זיהוי של המידע החיוני אשר נדרש לצורך קבלה לאשפוז ושחרור מטופל מבית החולים. המידע אשר נמצא חיוני לצורך קבלה לאשפוז היה: 1. מידע בסיסי על המצב הרפואי והטיפול, 2. משאבים טיפוליים זמינים בבית, 3. מטרת האשפוז ומטרותיו, ו-4. סטטוס תכנון טיפול מתקדם (ACP) ותעוד רצון המטופל באשר למקרה של מצב חירום. המידע אשר נמצא חיוני לצורך שחרור מבית החולים היה: 1. מהלך קליני, 2. הסבר המצב הרפואי כפי שהיה בעת האשפוז, 3. סטטוס ACP והעדפות המטופל למקרה של מצב חירום, ו-4. פרוצדורות רפואיות המיועדות להמשך באופן ביתי.

החוקרים סיכמו כי הם זיהו את המידע החיוני לצורך העברה מוצלחת של מטופל לצורך קבלת טיפול רפואי במסגרת אחרת.

מקור: 

Shinji Matsumura et. al (2021) Journal of General and Family Medicine DOI: https://doi.org/10.1002/jgf2.478

נושאים קשורים:  מחקרים,  העברת מטופלים,  מידע למטופל,  אשפוז
תגובות