מחקרים

כישלון של הנשמה לא פולשנית בחולים מבוגרים כשל נשימתי חריף

חוקרים סבורים כי אינדקס ה-MPI יעיל באיתור חולים מבוגרים עם כשל נשימתי חריף, שהם בסיכון מוגבר לתמותה ולכישלון של הנשמה לא פולשנית

טיפול נמרץ נשימתי. אילוסטרציה

ידוע כי ARFי(Acute respiratory failure) הינו סיבוך שכיח מאוד בקרב חולים מאושפזים שגילם מבוגר. ידוע גם כי הנשמה לא פולשנית עשויה למנוע מהחולים להגיע ליחידות לטיפול נמרץ ולהיות מונשמים, עם כל הסיבוכים הנלווים לכך, אך חסרות עדיין אינדיקציות ספציפיות בחולים מבוגרים יותר.

החוקרים סבורים כי לאינדקס ה-MPIי(Multidimensional Prognostic Index), המבוסס על הערכה גריאטרית מקיפה של המטופל, יש תפקיד בניבוי הפרוגנוזה לטווח הקצר ובאיתור המועמדים הטובים ביותר להנשמה לא פולשנית, בקרב חולים מבוגרים עם ARF.

החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי תצפיתי שכלל חולים מעל גיל 70, המאושפזים ביחידה הגריאטרית האקוטית עם ARF. החוקרים השתמשו בהערכה גריאטרית מקיפה מתוקננת, על מנת לחשב את ה-MPI בקבלה לאשפוז. כמו כן, החוקרים נעזרו במודלים של רגרסיה מרובת משתנים על שם COX, על מנת לבדוק אם ציון ה-MPI יכול לנבא תמותה בבית החולים ואת הכישלון של ההנשמה הלא פולשנית. הם בנו עקומת ROC (receiver operator curve) כדי לזהות את כוח ההבחנה של MPI בנוגע לכישלון של ההנשמה.

החוקרים הכלילו 231 חולים (גיל ממוצע של 88.2 עם סטיית תקן של 5.9, 47% מהם נשים). הם מצאו כי ה-MPI הממוצע בעת הקבלה לאשפוז היה 0.76 עם סטיית תקן של 0.16, כאשר שיעור התמותה בבית חולים היה 33.8%, עם שכיחות דומה בקרב חולים שעברו או לא עברו הנשמה לא פולשנית. עוד דיווחו כי בקרב החולים שעברו הנשמה לא פולשנית (26.4%), ההנשמה נכשלה ב-39.3% מהמקרים. כמו כן, נמצא כי ציוני MPI גבוהים יותר בעת הקבלה ניבאו באופן מובהק תמותה בבית החולים (β = 4.46, p <0.0001) בקרב חולים עם ARF וכישלון של ההנשמה הלא פולשנית (β = 7.82, p = 0.001). לבסוף, נמצא כי בקרב החולים שעברו הנשמה לא פולשנית, ציון ה-MPI הראה יכולת הבחנה עבור כישלון של ההנשמה, עם שטח מתחת לעקומה של 0.72, רווח בר-סמך 95%:0.58-0.85, p <0.001), עם ערך סף אופטימלי של 0.84 בציון ה-MPI.

החוקרים סבורים כי ציון באינדקס ה-MPI בעת הקבלה לאשפוז עשוי להוות כלי שימושי לאיתור מוקדם של אוכלוסייה בסיכון גבוה יותר לתמותה באשפוז ולכישלון של הנשמה לא פולשנית, בקרב חולים מבוגרים עם ARF.

מקור: 

Custodero, C. et al. Archives of Gerontology and Geriatrics 2021; 94; 104327. https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104327

נושאים קשורים:  מחקרים,  כשל נשימתי,  הנשמה,  תמותה בתוך בית החולים
תגובות