מחקרים

טיפול בגירוי מוחי עמוק בחולי פרקינסון והפסקת נשימה בשינה

חולי פרקינסון עם הפסקות נשימה בשינה סובלים מיותר הפרעות מוטוריות, אך לא נצפה אצלם שינוי בתוצאי הטיפול עם גירוי מוחי עמוק

20.10.2021, 14:22
פעילות מוחית, מחלת פרקינסון (צילום: אילוסטרציה)

טרם הוצג קשר בין מחלת הפרקינסון (Parkinson’s Disease - PD) ותסמונת הפסקת נשימה בשינה (Sleep Apnea Syndrome - SAS). ישנם מעט מחקרים העוסקים ב-SAS המציגים תוצאים לאחר גירוי מוחי עמוק (Deep Brain Stimulation - DBS). במחקר זה החוקרים השוו בין המאפיינים הקליניים של חולי פרקינסון עם וללא SAS ובדקו את ההשלכות של המצאות SAS לפני ביצוע DBS על תוצאי PD לאחר ה-DBS.

במחקר השתתפו 50 נבדקים עם PD אשר קובצו לפי מצב ה-SASי(PD-SAS+, n=22; PD-SAS-, n=28), שנקבע על פי מדד אפניאה-היפופניאה (Apnea-Hypopnea Index - AHI) של 5 ומעלה ועל בסיס פוליסומנוגרפיה. החוקרים השתמשו במודל סטטיסטי רב-משתני חדש על מנת להשוות בין מאפייני המטופלים לפני ביצוע DBS ולבחון את השינויים המוטוריים, הלא-מוטוריים ואיכות החיים (Quality of Life- QoL) של הנבדקים משתי הקבוצות לאחר DBS.

מתוך העוקבה כולה, 44% מהנבדקים סבלו מ-SAS ברמה כלשהיא (AHI≥5), בעוד 22% סבלו מ-SAS בינוני ומעלה (AHI≥15). ערך AHI ממוצע היה 11/שעה (NREM-AHI=10.2/שעה, REM-AHI = 13.5/שעה). לנבדקים משתי הקבוצות היו מאפיינים דמוגרפיים ומאפייני PD דומים, ולא נמצא שוני ביניהם במדד האחיד לדירוג מחלת הפרקינסון (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale - UPDRS-IIOFF), BMI, מאפייני הפוליסומנוגרפיה, הפרעות שינה בשלב ה-REMי(Rapid eye movement Behavior Disorder-RBD), דכאון, ישנוניות וציוני QoL. תוצאות המחקר הדגימו כי לנבדקים מקבוצת PD-SAS+ היו ציונים גבוהים יותר במדד UPDRS-IIOFF (41.1±17.7 לעומת 30.9±11.7, p<0.05) בהשוואה לקבוצת PD-SAS.

לא נמצא הבדל במדדי UPDRS-II, UPDRS-III, מדד Epworth לישנוניות, מדד Hamilton לדיכאון וציוני PDO39 בין הקבוצות לאחר ביצוע DBS. לטיפולים המשמרים לחץ אוויר חיובי בדרכי הנשימה בשינה לא הייתה השפעה על תוצאים לאחר DBS.

מסקנת החוקרים הייתה כי במטופלים עם מחלת הפרקינסון אשר מועמדים לגירוי מוחי עמוק, המצאות SAS מקושר להגברה בסימנים מוטוריים ללא השפעה על מאפיינים לא-מוטוריים, איכות חיים או פרופיל ערות-שינה. המצאות SAS לפני גירוי מוחי עמוק תת-תלמי (Subthalamic Deep Brain Stimulation - STN-DBS) לא נמצא קשור לתוצאים פחותים לאחר הניתוח.

מקור: 

PanagiotisBargiotas, et al. (2021) “Sleep apnea syndrome and subthalamic stimulation in Parkinson's disease.” Sleep Medicine, October 2021. Vol. 86, Issue 1, p. 106-112. doi.org/10.1016/j.sleep.2021.07.031

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות נשימה בשינה,  פרקינסון
תגובות