מחקרים

איך ניתן למנוע התפתחות סרקופניה תלויית גיל?

נמצא כי ביטוי קולטנים לקנאבינואיד בתאי שריר הוא תלוי גיל ואימוני התנגדות, והמצאותם נמצא קשור להתפתחות סרקופניה

15.11.2021, 14:30

הזדקנות שרירי שלד מערבת שינויים מטבוליים ומבניים אשר בסופו של דבר מובילים לאיבוד כח ומסת שריר, דהיינו סרקופניה תלויית גיל. משום כך, יש צורך במציאת מוקדי טיפול חדשים לעידוד גדילה של שרירים באוכלוסייה המבוגרת. במחקר זה החוקרים בחנו, בעזרת ביטוי קולטנים לקנאבינואידים, את מעורבות המערכת הקנאבינואידית בפלסטיות של השרירים (Cannabinoid receptors - CB) בצעירים ובקשישים.

תוצאות המחקר הדגימו כי ביטוי של CB1 היה גבוה (+25%, p=0.04) בשרירים של קשישים (גילאי 65 ומעלה) לעומת בוגרים צעירים (20-27 שנים), אך הביטוי של CB2 לא היה שונה ביניהם. יתרה מזאת, נמצא כי אימוני התנגדות הביאו לעליה בביטוי CB1י(+11%, p=0.055) ו-CB2 (+37%, p=0.066) בשרירים של קשישים. עלייה בביטוי של CB2 לאחר אימוני התנגדות נמצא קשור ביחס חיובי לשינויים במנגנונים מרכזיים של הומאוסטזיס של השריר כגון קטבוליזם (FOXO3a) ויכולת רגנרטיבית (Pax7, MyoD).

מסקנת החוקרים הייתה כי CB1 מבוטא באופן שונה על גבי שרירים, כתלות בגיל. ביטוי CB2, המושפע מאימוני התנגדות, קשורים לשינוי במתווכים הממלאים תפקיד חשוב בפלסטיות של השרירים. ממצאים אלו תואמים לממצאי מחקרים קודמים בתאים ובעכברים שהראו איך מערכת הקנאבינואיד מעודדת גדילת שרירים. דבר זה מצריך מחקר נוסף המאפיין שיטות מבוססות CB לנגד סרקופניה.

מקור:

Dalle, S., Koppo, K. (2021) “Cannabinoid receptor 1 expression is higher in muscle of old vs. young males, and increases upon resistance exercise in older adults.” Science Report, September 2021. Issue 11, article number 18349. doi.org/10.1038/s41598-021-97859-3

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרקופניה,  הזדקנות הגוף,  קנאבינואידים
תגובות