מחקרים

מהם הגורמים המשפיעים על השינוי בויסות הפיזיולוגי בקרב קשישים?

נמצא כי מין זכר ורמת הפעילות הגופנית הינם משפיעים מרכזיים בייצוב ההומאוסטזיס במספר מערכות, אך ללא השפעה על מגוון תוצאי בריאות בסוף החיים

27.03.2022, 17:41
צילום: אילוסטרציה

בקרב קשישים אנו רואים שונות רבה בשינויים הביולוגיים שהם חווים, ובייחוד בהפרעת ויסות פיזיולוגית (קושי בשימור הומאוסטזיס), אשר עלולים להשפיע לרעה על פרופיל הבריאות שלהם בהמשך החיים. ייתכן וניתן לייחס את השונות להבדלים במין ורמת הפעילות הגופנית (Physical Activity Level - PAL). מטרות המחקר היו: (1) להעריך את מידת ההשפעה ואת קצב השינוי ביכולת הויסות הפיזיולוגית בגברים ונשים, כתלות ב-PAL,י(2) לקבוע האם/איך מין ו-PAL מתווכים את ההשלכה שיש לפגיעה בויסות הפיזיולוגי על תוצאי בריאות (שבריריות ותמותה).

במחקר נכלל מידע על אודות 1,754 קשישים (בגיל ממוצע של 74.4±4.2 שנים; 54% נשים) המתגוררים בקהילה, מתוך מחקר עוקבה Quebec NuAge. החוקרים חישבו פגיעה בויסות הפיזולוגית על בסיס מרחק מהאלנוביס (Mahalanobis distance) של 31 סמנים ביולוגיים מקובצים לחמש מערכות: ניוד חמצן, תפקוד כבד/כליה, ייצור תאי דם לבנים, מיקרו-נוטריינטים וליפידים.

כצפוי, תוצאות המחקר הדגימו כי נצפתה עלייה בהפרעת ויסות עם עלייה בגיל וירידה ב-PAL. עבור מטופלים באותו הגיל ובאותו PAL, נבדקים ממין זכר התייצגו עם עלייה בחוסר ויסות פיזיולוגי מערכתי בשלוש מערכות מרכזיות: ניוד חמצן, תפקודי כבד וכליות וייצור של תאי דם לבנים. כמו כן, גברים הדגימו ירידה מהירה יותר בתפקודי כבד/כליות ובייצור תקין של תאי דם לבנים. בסך הכל, PAL גבוה נמצא קשור לשיעור נמוך יותר של שינויים בתפקודים הפיזיולוגיים. למרות שנמצא כי שיעורי תמותה ושבריריות עלו עם החמרה בחוסר ויסות פיזיולוגי, לא נמצאה שונות באלו כתלות במין וב-PAL.

מסקנת החוקרים הייתה כי למין ו-PAL יש השפעה מרכזית על פגיעה בויסות הפיזיולוגית, ובשיעור השינוי. למרות ש-PAL גבוה נמצא קשור להפחתה בשיעור ובקצב ההחמרה בויסות הפיזיולוגי, לא נמצאו ראיות הקושרות בין PAL לבין הקלה על הדרדור הבריאותי בסוף החיים עקב חוסר ויסות פיזיולוגי. משום כך, יש לבצע עוד מחקרים על מנת להבין איך התנהגויות ברות-שינוי משפיעות על הקשר בין חוסר ויסות פיזיולוגי לבין שבריריות ותמותה בקרב גברים ונשים כאחד.

מקור:

Ghachem, et al. (2021) “Effects of Sex and Physical Activity Level on Serum Biomarker-Based Physiological Dysregulation: The Impact to Predict Frailty and Mortality in the Quebec NuAge Cohort.” Gerontology, December 2021. Vol. 67, Issue 6, p. 660-673. https://doi.org/10.1159/000514169

נושאים קשורים:  מחקרים,  ויסות,  תפקודי כבד,  שבריריות,  קשישים
תגובות