מחקרים

האם שבריריות מעלה סיכון לאבחנה של סרטן שד מתקדם בגיל המבוגר?

נמצא כי שבריריות איננה קשורה לעליה בסיכון לאבחנה ראשונה של סרטן שד מתקדם בגילאי 65 שנים ומעלה, לעומת זאת תפקוד פיזי ירוד כן.

14.08.2022, 16:19

לנשים עם תחלואה נלווית משמעותית יש צרכים בריאותיים שעלולים לעכב את בדיקות הסקר לגילוי מוקדם של סרטן שד. מטרת מחקר זה הייתה למצוא מתאמים בין תפקוד פיזי ושבריריות לבין הסיכון להתפתחות סרטן שד (Breast Cancer - BC) מקומי-מתקדם.

למחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה גוייסו נשים בגילאי 65 שנים ומעלה שאובחנו לראשונה עם סרטן שד בשלב I-III, מתוך מאגר המידע של Surveillance, Epidemiology and End Results Medicare Health Outcome Survey. איכות חיים מקושרת לבריאות נמדדה בעזרת מדד שאלון בריאות Veterans RAND המכיל 12 פרטים בתקופה של עד שנתיים לפני האבחנה, שבריריות נמדדה בעזרת ציוני DAFIי(Deficit-Accumulation Frailty Index). החוקרים השתמשו ברגרסייה פוייסונית רב-משתנית מתוקננת לצורך הערכת יחס שיעורים וחישוב רווחי בר-סמך של 95% עבור הסיכון לתחלואה בסרטן שד מקומי מתקדם (שלב III) לעומת סרטן שד בשלב מוקדם (שלב I-II).

מבין 2,411 נשים שגוייסו למחקר שאובחנו עם סרטן שד לראשונה בגיל חציוני של 75 שנים, 2,189 (91%) אובחנו עם סרטן שד בשלב I-II בעוד 222 (9%) אובחנו עם שלב III. תוצאות המחקר הדגימו כי לעומת נשים שאובחנו עם סרטן שד בשלב מוקדם, אלו שאובחנו עם סרטן שד שלב III נמצאו עם ציונים נמוכים יותר במרכיבים הפיזיים (37.8 לעומת 41.4) ומספר רב יותר מהן הוגדרו קדם-שבריריות או שבריריות (55% לעומת 50%). על פי מודלים רב-משתניים, שבריריות לא נמצאה קשורה לעליה בסיכון לתחלואה עם סרטן שד מקומי-מתקדם. עם זאת, תפקודים פיזיים ירודים (רבעון תחתון לעומת רבעון עליון; יחס שיעורים של 1.56, רווח בר-סמך של 95%, 1.04-2.34) נמצאו קשורים לעליה בסיכון לתחלואה בסרטן שד מקומי-מתקדם.

מסקנת החוקרים הייתה כי יש להתאים אישית בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן שד בקרב נשים מבוגרות לא שבריריות עם הגבלה בתפקוד הפיזי, אם תועלת הסקירה תעלה על הסיכונים האפשריים הנובעים ממנה.

מקור:

Chandler Coleman, et al. (2022) “Physical functioning, frailty and risks of locally-advanced breast cancer among older women.” The Breast, August 2022. Volume 64, p. 19-28. doi.org/10.1016/j.breast.2022.04.005

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  שבריריות,  מוגבלות פיזית,  איכות חיים
תגובות