מחקרים

האם איכות ומשך שינה קשורים להיארעות נפילות בקשישים?

נמצא כי משך שינה ארוך או קצר מידי וכן איכות שינה ירודה מהווים גורמי סיכון לנפילות באוכלוסיית הקשישים בסין המתגוררים בקהילה

05.02.2023, 17:19
נדודי שינה בקרב קשישים (צילום: אילוסטרציה)

נפילות הינן הגורם המרכזי לתחלואה ותמותה המקושרים לפציעה בקשישים (מגיל 65 שנים ומעלה) בעולם כולו. עם זאת, מחקרים קודמים שבחנו שינה ונפילות היו מוגבלים לתתי-אוכלוסיות בקהילה ומיעוטם עסק גם באיכות שינה וגם במשך השינה בהקשר של גורמי סיכון לנפילות. במחקר לאומי מייצג זה החוקרים ביקשו לחקור את הקשר בין משך ואיכות שינה לבין היארעות נפילות בקשישים המתגוררים בקהילה בסין.

ניתוח חתך בוצע עבור 14,681 קשישים מ-23 מחוזות במסגרת מחקר בריאות ואורך חיים (Chinese Longitudinal Healthy and Longevity Study - CLHLS) בשנת 2018. משתנים, הכוללים מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, אורחות חיים ודפוסי התנהגות נמדדו בעזרת שאלון דיווח עצמי. אירועי נפילה אוששו בראיונות שהתקיימו פנים אל פנים. שלושה מודלים של רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית בוצעו לצורך הערכת המתאם בין משך ואיכות השינה לבין היארעות נפילות.

תוצאות המחקר הדגימו כי 21.7% (רווח בר-סמך של 95%, 21-22.4) מהנבדקים דיווחו על אירוע של נפילה במהלך השנה האחרונה. לאחר תקנון עבור משתנים דמוגרפיים ואחרים, נפילות בקשישים נמצא קשור לאיכות ומשך השינה, על פי דיווח עצמי. אלו שדיווחו על איכות שינה ירודה הדגימו סיכוי מוגבר ליפול (יחס סיכויים של 1.149, רווח בר-סמך של 95%, 1.004-1.316). מטופלים שדיווחו על משך שינה קצר (מתחת ל-5 שעות; יחס סיכויים של 1.349, רווח בר-סמך של 95%, 1.191-1.528) או ארוך מידי (מעל שמונה שעות; יחס סיכויים של 1.267, רווח בר-סמך של 1.151-1.394) הדגימו עליה בסיכוי להיארעות נפילות.

מסקנת החוקרים הייתה כי קרוב לחמישית מהמטופלים הקשישים שנבדקו במסגרת המחקר דיווחו על נפילה בשנה שלפני ביצוע המחקר. תוצאות המחקר הדגימו כי ישנה עליה בנפילות מטופלים שמשך השינה שלהם היה נמוך או גבוה מהרגיל או שדיווחו על איכות שינה ירודה בקרב קשישים בסין.

מקור:

Abdul-Kadir R, Gomez K. Reproductive health and hemostatic issues in women and girls with congenital factor VII deficiency: A systematic review. J Thromb Haemost. 2022 Dec;20(12):2758-2772. doi: 10.1111/jth.15872. PMID: 36073900; PMCID: PMC9828586.

נושאים קשורים:  מחקרים,  איכות שינה,  משך שינה,  נפילות בקשישים,  קשישים
תגובות
01.07.2023, 12:39

מדובר במתאם . האם נעשתה הפרדה בין אלו שגם בצעירותם ישנו פחות או יותר מהממוצע , לבין אלו הסובלים בזקנתם מהפרעת שינה . לגבי הראשונים כנראה שלא היה נמצא מתאם ולגבי השניים , צר לי אך זה לגמרי מובן מאליו .