מחקרים

מה הקשר בין הפרעות בשינה לבין דלדול נפחי המוח?

נמצא כי השינה משחקת תפקיד מרכזי בפינוי תוצרי לוואי מהמוח ומשפיעה על קצב דלדול נפחי המוח

22.05.2023, 14:05
שינה (אילוסטרציה)
שינה (אילוסטרציה)

ההשערה היא שהשינה משחקת תפקיד מרכזי בשמירה על בריאות המוח ועל טובות (well-being) כללית. עם זאת, בוצעו אך מעט מחקרים אורכיים שבחנו את הקשר בין הרגלי שינה לבין סמנים דימותיים של בריאות המוח ובמיוחד סמנים לדלדול המוח כגון גודל החללים הפריוסקולריים (Perivascular Spaces - PVS), סמנים של מחלות ניווניות כגון אטרופיה של המוח וסמנים של מחלות כלי דם כגון האדרה של אזורים בחומר הלבן של המוח (White Matter Hyperintensities- WMH). במחקר זה החוקרים בחנו קשרים אלו בעזרת מידע שנאסף למשך שש שנים מעוקבת לידה שכללה קשישים בשנות השבעים לחייהם המתגוררים בקהילה.

החוקרים בחנו מידע מתוך בדיקות תהודה מגנטית (Magnetic Resonance Imaging - MRI) של הנבדקים בגילאי 73, 76 ו-79 שנים ומידע מדיווח עצמי על אודות משך ואיכות השינה, וגורמי סיכון למחלות כלי דם. הנבדקים כללו קשישים המתגוררים בקהילה הכלולים בעוקבת לידה של תושבי לותיאן (Lothian) משנת 1936. החוקרים חישבו את יעילות השינה (בגיל 76), כימתו את עומס ה-PVS (בגיל 73) ואת נפחי המוח ו-WMH (בגיל 73 ו-79), חישבו את מדד הנזק שנגרם לחומר הלבן והשתמשו בניתוח משוואות מבניות (Structural Equation Modelling - SEM) לבחון קשר ומסלולים סיבתיים אפשריים בין סמנים שונים המקושרים לפינוי תוצרי לוואי של המוח (כגון שינה ועומס PVS), ושינויים בנפחי המוח ו-WMH במהלך העשור השמיני לחיים.

תוצאות המחקר הדגימו כי יעילות שינה נמוכה נמצאה קשורה לירידה בנפח החומר הלבן שנראה תקין (Normal Appearing White Matter - NAWM) (β=0.204, p=0.009)  בין גיל 73 שנים לבין גיל 79 שנים; ללא קשר ישיר לנפחי מוח כלליים (בגיל 76 שנים). ריבוי שינה במהלך היום נמצא קשור לירידה במשך השינה הלילית (r=-0.2, p<0.001), עליה במדד הנזק לחומר הלבן (β=-0.122, p=0.018) וגדילה מהירה של WMH (β=0.116, p=0.026). משך שינה לילית קצר יותר נמצא קשור לירידה חדה יותר בנפחי NAWM על פני שש שנים (β=0.16, p=0.011). עומס גדול יותר של PVS בגיל 73 שנים (נפח, ספירה וציונים ויזואליים) נמצא קשור לדרדור מהיר יותר בנפח החומר הלבן שנמדד על פי ירידה בנפחי NAWM (β=-0.16, p=0.012) ועליה במדד הנזק לחומרה הלבן (β=0.37, p<0.001) בין גילאי 73 ו-79 שנים. בבדיקת SEM נמצא כי העומס של centrum semiovale PVS תיווך 5% מהקשרים בין מדדי השינה לבין השינויים במוח.

מסקנת החוקרים הייתה כי הפרעות בשינה, עליה בעומס ה-PVS וסימנים בהפרעה בפינוי תוצרי הלוואי נמצאו קשורים לירידה מהירה יותר בנפחי החומר הלבן הבריאים במוח ולעליה ב-WMH בעשור השמיני לחיים. אחוז קטן של ההשפעה שיש לשינה על בריאות החומר הלבן של המוח נמצא בתיווך של עומס PVS, מה שמדגים את הקשר המוצע בין חשיבות השינה לבין פינוי תוצרי לוואי מהמוח.

מקור:

Benjamin S. Aribisala, Maria del C. Valdés Hernández, Judith A. Okely, Simon R. Cox, Lucia Ballerini, David Alexander Dickie, Stewart J. Wiseman, Renata L. Riha, Susana Muñoz Maniega, Ratko Radakovic, Adele Taylor, Alison Pattie, Janie Corley, Paul Redmond, Mark E. Bastin, Ian Deary, Joanna M. Wardlaw, Sleep quality, perivascular spaces and brain health markers in ageing - A longitudinal study in the Lothian Birth Cohort 1936, Sleep Medicine, Volume 106, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות שינה,  מחלות מוח,  נפח המוח,  בריאות המוח
תגובות