מחקרים

זיהוי קשישים עם קורונה שירוויחו יותר מטיפול עם רמדסיביר

נמצא כי מדד פרוגנוסטי רב-ממדי מסייע בזיהוי קשישים שבריריים פחות המאושפזים עקב COVID-19 אשר ירוויחו יותר מטיפול עם רמדסיביר מבחינת שרידות ארוכת טווח

26.07.2023, 17:41
בידוד בימי קורונה. צילום אילוסטרציה

טרם בחנו את החשיבות של הערכה רב-ממדית של שבריריות כחלק מהערכה קלינית לצורך קבלת החלטות טיפוליות בנוגע לטיפול עם רמדסיביר עבור קשישים עם COVID-19י(Coronavirus Disease 2019).

מטרת המחקר הייתה להעריך האם המדד הפרוגנוסטי הרב-ממדי (Multidimensional Prognostic Index - MPI), שהינו כלי רב-ממדי להערכת שבריריות המבוסס על הערכה גריאטרית מקיפה (Comprehensive Geriatric Assessment - CGA), יכול לסייע לרופאים לזיהוי קשישים המאושפזים עקב קורונה אשר יכולים להיתרם מטיפול עם רמדסיביר.

מחקר פרוספקטיבי זה שבוצע בעשרה מרכזים רפואיים אירופאיים כלל קשישים מאושפזים עקב קורונה אשר נותרו במעקב למשך 90 ימים לאחר שחרורם מאשפוז. CGA מתוקנן בוצע במעמד האשפוז ולאחר מכן חושב MPI. הציון הסופי היה בטווח שבין 0 (סיכון נמוך לתמותה) לבין 1 (סיכון גבוה לתמותה). את השרידות בחנו בעזרת רגרסייה על שם COX, וההשפעה של רמדסיביר על התמותה (בכללי ובאשפוז) העריכו בעזרת ניתוח לפי ציוני נטייה, מרובד לפי MPI=0.5.

מתוך 496 קשישים שאושפזו בעקבות תחלואה בקורונה (גיל חציוני של 80 שנים, 59.9% נשים), 140 (28.2%) טופלו עם רמדסיביר. במהלך תקופת מעקב של 90 ימים, דווחו על 175 מקרי מוות, 115 מהם במהלך האשפוז. תוצאות המחקר הדגימו כי טיפול עם רמדסיביר הביא להפחתה משמעותית בסיכון הכולל לתמותה (יחס סיכונים של 0.54, רווח בר-סמך של 95%, 0.35-0.83, בניתוח לפי ציוני נטייה) בכלל אוכלוסיית המחקר. בריבוד לפי אוכלוסיות, המבוסס על ציון MPI, ההשפעה נצפתה רק במטופלים שבריריים פחות (יחס סיכונים של 0.47, רווח בר-סמך של 95%, 0.22-0.96 בניתוח לפי ציוני נטייה). שיעורי התמותה באשפוז לא הושפעו מטיפול עם רמדסיביר.

מסקנת החוקרים הייתה כי MPI יכול לסייע בזיהוי מטופלים פחות שבריריים המאושפזים עקב תחלואה בקורונה אשר יכולים להרוויח יותר מטיפול עם רמדסיביר, מבחינת שרידות ארוכת טווח.

מקור:

Custodero, C., Veronese, N., Topinkova, E. et al. The Role of Multidimensional Prognostic Index to Identify Hospitalized Older Adults with COVID-19 Who Can Benefit from Remdesivir Treatment: An Observational, Prospective, Multicenter Study. Drugs Aging 40, 643–651 (2023). https://doi.org/10.1007/s40266-023-01036-2

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבריריות,  קורונה,  רמדסיביר,  קשישים