מחקרים

האם תזונת MIND יעילה למניעת דרדור קוגניטיבי בקשישים?

נמצא כי התמדה בתזונה מסוג MIND אינה יעילה יותר מתזונה עם הגבלה קלורית קלה בהפחתת הסיכון לדרדור קוגניטיבי או שינויים מבניים במוח של קשישים הנמצאים בסיכון להתפתחות דמנציה

17.08.2023, 16:25

ממצאים ממחקרים תצפיתיים מציעים כי תזונה יכולה ליצור השפעה המגנה מפני דרדור קוגניטיבי, אם כי המידע ממחקרים קליניים בנושא הינו מוגבל. תזונה מסוג MINDי(Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) הינו שילוב של תזונה ים-תיכונית ותזונת DASHי(Dietary Approaches to Stop Hypertension), עם שינויים לצורך שילוב מזונות שנמצאו קשורים, לכאורה, לירידה בסיכון להתפתחות של דמנציה.

במחקר אקראי-מבוקר זה, שבוצע בשני אתרים, נכללו קשישים ללא פגיעה קוגנטיבית אך עם רקע משפחתי של דמנציה, BMI של 25 ומעלה הצורכים תזונה לא מיטבית, כפי שהודגם במילוי שאלון עם 14 סעיפים. הנבדקים הוקצו ביחס של 1:1 לצריכה של תזונת MIND עם הגבלה קלורית קלה או תזונה עם הגבלה קלורית קלה בלבד, למשך שלוש שנים. כלל הנבדקים קיבלו ייעוץ לסיוע בהתמדה בתזונה ולהפחתה במשקל. התוצע העיקרי שנבדק כלל שינוי ממצב הבסיס בציון הקוגניציה הגלובלי וציונים בארבעה תחומי קוגניציה, כפי שנבחנו בסוללה של 12 מבחנים. הציונים הגולמיים של כל מבחן הומרו לציוני z, אשר סוכמו ומוצעו לצורך יצירת ציון קוגניציה גלובלי, ומוצעו לפי תחומי קוגניציה על מנת ליצור ציונים לפי ארבעה תחומים, כאשר ציונים גבוהים הדגימו תפקוד קוגנטיבי טוב יותר. התוצא השניוני כלל שינויים במאפייני המוח בהדמיית תהודה מגנטית (Magnetic Resonance Imaging - MRI), בהשוואה להדמיות של קבוצת מקרי ביקורת לא אקראית.

1,929 נבדקים עברו סקירה לצורך השתתפות במחקר, מהם 604 נכללו. בקבוצת MIND נכללו 301 נבדקים ובקבוצת מקרי הביקורת נכללו 303 נבדקים. 93.4% מהנבדקים השלימו את המחקר. תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה למצב הבסיס, שלוש שנים קודם לכן, נצפה שיפור בקוגניציה גלובלית בשתי קבוצות המחקר, עם עליה של 0.205 יחידות מתוקננות עבור קבוצת MIND לעומת 0.17 נקודות בקבוצת מקרי הביקורת (הפרש ממוצע של 0.035 נקודות מתוקננות, רווח בר-סמך של 95%, -0.022 ועד 0.092; p=0.23). השינויים ב-MRI, שכללו שינויים בצפיפיות החומר הלבן, נפחי ההיפוקמפוס ונפחים כוללים של החומר הלבן והאפור, היו דומים בין קבוצות המחקר.

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור נבדקים ללא הפרעה קוגניטיבית אך עם רקע משפחתי של דמנציה, לא נמצא הבדל משמעותי בין תזונה מסוג MIND לבין תזונה עם הגבלה קלורית קלה מבחינת שינויים בקוגניציה ובמאפייני המוח בהדמיית MRI בהשוואה למצב הבסיס.

מקור:

Barnes LL, Dhana K, Liu X, Carey VJ, Ventrelle J, Johnson K, Hollings CS, Bishop L, Laranjo N, Stubbs BJ, Reilly X, Agarwal P, Zhang S, Grodstein F, Tangney CC, Holland TM, Aggarwal NT, Arfanakis K, Morris MC, Sacks FM. Trial of the MIND Diet for Prevention of Cognitive Decline in Older Persons. N Engl J Med. 2023 Aug 17;389(7):602-611. doi: 10.1056/NEJMoa2302368. Epub 2023 Jul 18. PMID: 37466280.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תזונה,  הגבלה קלורית,  דמנציה,  ירידה קוגניטיבית,  מבנה המוח
תגובות