מחקרים

מגמת הסיכון לתמותה לאחר פקקת ורידית תסחיפית מעל גיל 65 בארה"ב

נמצא כי במהלך העשור האחרון נצפה שינוי קל במגמות הסיכון לתמותה כעבור שנה מאירוע של פקקת ורידים תסחיפית במבוגרים בגילאי 65 שנים ומעלה בארצות הברית

פקקת ורידית (אילוסטרציה)
פקקת ורידית (אילוסטרציה)

מעל 1.2 מליון אנשים סובלים מפקקת ורידים תסחיפית (Venous Thromboembolism - VTE) בכל שנה בארצות הברית. במהלך העשור האחרון בוצעו שינויים מרובים בגישה האבחנתית והטיפולית. במחקר זה החוקרים ביקשו להציג את הנתונים העדכניים ביותר על אודות תמותה לאחר VTE.

היארעות של VTE זוהתה בעזרת מדגם Medicareי20%, המייצג את כמעט כל אזרחי ארצות הברית בגילאי 65 שנים ומעלה, מהשנים 2011-2019. מדד החסך החברתי (Social Deprivation Index) הוסק מתוך מידע ציבורי, מידע על מוצא אתני ומין התקבל על פי דיווח עצמי. תמותה מכל סיבה כעבור 30 ימים וכעבור שנה מאירוע VTE חושב באוכלוסיות דמוגרפיות נבדלות ולפי מצב אבחנה של סרטן שכיח, עם תקנון מבוסס מודל. החוקרים דיווחו גם על סיכון להתפתחות סוגי סרטן עיקריים, הפרש בסיכון לפי גיל, מין, מוצא אתני ומצב חברתי-כלכלי (Socio-Economic Status - SES), ומגמות לאורך זמן.

תוצאות המחקר הדגימו כי במבוגרים בגיל 65 שנים ומעלה בארצות הברית שיעורי התמותה מכל סיבה לאחר אירוע VTE עמדו על 3.1% (רווח בר-סמך של 95%, 3-3.2) כעבור 30 ימים ו-19.6% (רווח בר-סמך של 95%, 19.2-20) כעבור שנה. עבור אירועי VTE מקושרים לסרטן, הסיכון המתוקנן לפי גיל-מין-מוצא אתני עמד על 6% כעבור 30 ימים ו-34.7% כעבור שנה. הסיכון המתוקנן לתמותה, כעבור שלושים יום וכעבור שנה, היו גבוהים יותר בנבדקים ממוצא אתני לא לבן ובקרב נבדקים עם SES ירוד. במהלך שנות המחקר נצפתה ירידה ממוצעת של 0.28 נקודות אחוז/שנה עבור הסיכון לתמותה כעבור שנה מאירוע VTE (רווח בר-סמך של 95%, 0.16-0.4). לא נצפתה מגמת שינוי בסיכון לתמותה כעבור 30 ימים מאירוע VTE.

מסקנת החוקרים הייתה כי נצפתה ירידה מתונה בסיכון לתמותה מכל סיבה לאחר אירוע VTE במהלך העשור האחרון. עם זאת, נותרו פערים על בסיס מוצא אתני ומצב סוציו-אקונומי. הבנה של מגמות התמותה בקרב קבוצות דמוגרפיות שונות ובמקרים של VTE מקושרים לסרטן הינה חשובה לצורך זיהוי שיטות לשיפור הטיפול ב-VTE.

מקור:

Giorgio K, Walker RF, MacLehose RF, Adrianzen-Herrera D, Wang W, Alonso A, Zakai NA, Lutsey PL. Venous thromboembolism mortality and trends in older US adults, 2011-2019. Am J Hematol. 2023 Sep;98(9):1364-1373. doi: 10.1002/ajh.26996. Epub 2023 Jun 27. PMID: 37366276.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פקקת ורידים תסחיפית,  קשישים,  VTE,  תמותה מכל סיבה,  דמוגרפיה
תגובות