מחקרים

האם יש קשר בין בריאות השינה לבין קיבולת פנימית של קשישים?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Sleep Medicine נמצא כי עבור קשישים בטאיוואן מדדים שונים של בריאות שינה, ובמיוחד ערנות יומית, מקושרים לשיפור בקיבולת הפנימית אשר נמצאת במתאם עם תוצאי בריאות טובים יותר

31.08.2023, 17:32
נדודי שינה בקרב קשישים (צילום: אילוסטרציה)

למרות שכבר נמצא קשר בין איכות שינה ירודה לבין שבריריות, הקשר בין בריאות השינה לבין הקיבלת הפנימית (Intrinsic Capacity - IC) טרם ידוע. במחקר זה החוקרים ביקשו לבחון את הקשר בין שינה בריאה לבין IC בקשישים.

במחקר חתך זה נכללו 1,268 נבדקים אשר מילאו שאלון הכולל מידע דמוגרפי וסוציואקונומי, סגנון חיים, בריאות נפשית ו-IC. בריאות השינה נמדדה בעזרת סרגל RU-SATED V2.0. דרגה נמוכה, בינונית וגבוה של IC נקבעו בעזרת כלי לסקירה שנקרא Integrated Care for Older People Screening Tool, עבור קשישים בטאיוואן. מודל לרגרסיה לוגיסטית אורדינלית העריך את שיעורי הסיכויים ואת רווחי בר-הסמך.

תוצאות המחקר הדגימו כי ציוני IC נמוכים נמצאו במתאם לגיל של 80 שנים ומעלה, נשים, לא נשואות בהווה, ללא השכלה גבוהה, אינן עובדות, תלויות באחרים מבחינה כלכלית וסובלות מהפרעות נפשיות. עליה בנקודה בודדת בבריאות השינה נמצא קשור, באופן מובהק, לירידה של 9% בסיכוי ל-IC ירוד. עליה בערנות ביום נמצא קשור להפחתה משמעותית ביותר ב-IC ירוד (יחס סיכויים מתוקנן של 0.77, רווח בר-סמך של 95%, 0.6-0.99), תזמון שינה (יחס סיכויים מתוקנן של 0.8, רווח בר-סמך של 95%, 0.65-0.99) ומשך השינה (יחס סיכויים מתוקנן של 0.77, רווח בר-סמך של 95%, 0.61-0.96) נמצאו קשורים לירידה ביחסי סיכויים של IC ירוד, עם מובהקות סטטיסטית מזערית.

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור נבדקים קשישים, מספר מימדים של בריאות השינה קשורים ל-IC, ובמיוחד ערנות יומית. מכיוון שכן, החוקרים ממליצים על פיתוח התערבויות אשר ישפרו את בריאות השינה על מנת למנוע דרדור של IC, אשר קשור בתוצאי בריאות ירודים.

מקור:

Chang YH, Chen YC, Ku LE, Chou YT, Chen HY, Su HC, Liu CH, Wu YL, Cheng HJ, Yang YC, Li CY. Association between sleep health and intrinsic capacity among older adults in Taiwan. Sleep Med. 2023 Sep;109:98-103. doi: 10.1016/j.sleep.2023.06.016. Epub 2023 Jun 27. PMID: 37423025.

נושאים קשורים:  מחקרים,  איכות שינה,  קיבולת פנימית,  עירנות,  קשישים,  שבריריות
תגובות