מחקרים

האם יש הבדל בין סוגים של רעד ראשוני?

נמצא כי עבור רעד ראשוני טהור יש פיזור דו-פסגתי לגיל התחלת התסמינים ואילו עבור רעד ראשוני ועוד יש פיזור חד-פסגתי עם שיא היארעות בודד, וכי מין ביולוגי וגיל מקושרים יותר להופעה של רעד ראשוני

19.11.2023, 14:22

המושג "רעד ראשוני" (Essential Tremor - ET) הוצע לראשונה במסגרת קביעת קריטריוני האבחנה של רעד בשנת 2018. במחקר הסקר הלאומי לרעד ראשוני ועוד בסין שבוצע במספר מרכזים רפואיים ביקש להעריך את המאפיינים הקליניים של "ET טהור" ושל "ET פלוס" ולבחון את המאפיינים המקושרים להתפתחות של ET פלוס. כלל הנבדקים עם ET עברו בדיקה גופנית נוירולוגית והערכה נוירופסיכולוגית ב-17 אתרים קליניים. האבחנה התקבלה על בסיס הקריטריונים המקובלים משנת 2018. בנוסף העריכו מאפיינים קלינים-דמוגרפיים.

1,160 נבדקים נכללו במחקר, 546 עם ET טהור ו-614 עם ET פלוס. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור הנשים היה גבוה יותר בקבוצת ET פלוס בהשוואה לקבוצת ET טהור (p=0.001). גיל הופעת התסמינים (Age At Onset-  AAO) של ET טהור הדגים פיזור דו-פסגתי עם שיא היארעות בעשור השני והחמישי לחיים. עם זאת, AAO של ET פלוס הדגים פיזור חד-פסגתי עם שיא היארעות בודד בעשור השישי לחיים. מין ביולוגי נשי (יחס סיכונים של 1.645; p<0.001), גיל מתקדם (יחס סיכונים של 1.023; p<0.001), רמת השכלה נמוכה (יחס סיכונים של 0.934; p<0.001), רעד המערב את הראש (יחס סיכונים של 1.457; p<0.001) וציון TETRASי(Tremor Research Group Essential Tremor Rating Assessment Scale) 2 (יחס סיכונים של 1.134; p<0.001) נמצאו קשורים באופן מובהק להופעה של ET פלוס.

מסקנת החוקרים הייתה כי ייתכן וגיל מתקדם ומין ביולוגי נשי קשורים להתפתחות של ET פלוס. ל-ET טהור יש פיזור דו-פסגתי עבור AAO, בעוד ET ועוד הדגים פיזור חד-פסגתי. עדיין לא ברור האם ET ו-ET פלוס הם מחלות שונות או שלבים שונים של אותה מחלה.

מקור:

Sun Q, He R, Huang H, Cao H, Wang X, Liu H, Wang C, Lei L, Wang P, Cui G, Ma J, Gu P, An D, Jia M, Sun Z, Wu H, Lin J, Tang J, Zhou X, Li M, Zeng S, Chen Y, Yan X, Guo J, Xu Q, Liu Z, Shen L, Jiang H, Wu X, Xiao Q, Chen H, Xu Y, Tang B; China Essential Tremor Alliance. Age and Sex Affect Essential Tremor (ET) Plus: Clinical Heterogeneity in ET Based on the National Survey in China. Aging Dis. 2023 Aug 1;14(4):1360-1373. doi: 10.14336/AD.2022.1205. PMID: 37163423; PMCID: PMC10389817.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רעד ראשוני,  מין ביולוגי,  מאפיינים קליניים,  קשישים
תגובות