אודות האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

האיגוד לרפואה גריאטרית Israel Society for Geriatric Medicine

האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית מאגד את כל הרופאים ובעלי העניין בתחום רפואת הזיקנה. באיגוד כ-200 חברים מן המניין, רופאים מומחים ברפואה גריאטרית, ועוד כ-200 חברים שלא מן המניין, רופאים ובעלי מקצועות פרא-רפואיים המעוניינים ברפואת הזיקנה.

מטרות האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

 • לאגד את כל הרופאים חברי הר"י העוסקים ובעלי עניין ברפואת הזיקנה.
 • להיות אחראי לתוכנית ההתמחות ברפואה גריאטרית.
 • לעודד את המחקר המדעי בתחום רפואת הזיקנה.
 • לארגן את הפעילות המדעית לחברי האיגוד בתחום רפואת הזיקנה.
 • לייעץ להר"י ולמוסדותיה בתחום רפואת הזיקנה.

פעילות ונקודות ציון של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

 • פעילות אקדמית: מדי שנה התקיימו לפחות שלשה כנסים של האיגוד, והיתה מעורבות של האיגוד בכנסים נוספים.
 • תקנון: נוספה חברות מסוג מועמדות כדי ליצור אפליה מתקנת למתמחים.
 • אתר אינטרנט: לאיגוד אתר פעיל.
 • אדמיניסטרציה: האיגוד מפעיל משרד פעיל עם מזכירה.
 • חוגים: בהתאם לתקנון הר"י, חודשה פעילות החוג לפסיכוגריאטריה והוקם החוג לגריאטריה קהילתית.
 • עיתון: האיגוד הוציא ידיעון, חלק מהעיתון "דורות", שלו תפוצה גבוהה בקרב כל העוסקים בתחום הזיקנה.
 • בחינות: בשנים האחרונות מוסדו הבחינות של שלב ב', ובעיקר הבחינות המעשיות. יש מבנה אחיד לבחינה, והיא מחוברת כל שנה על-ידי מרכז גריאטרי אחר.
 • פעילות עם איגודים וחברות בהר"י: האיגוד הקים ועדות משותפות לדיון והיה פעיל עם החברה לפסיכוגריאטריה באיגוד לפסיכיאטריה, עם האיגוד לרפואה פיסיקלית ושיקום, עם החברה לאיכות ברפואה, האיגוד לבריאות הציבור ואיגוד מנהלי בתי החולים.
 • פעילות ציבורית: האיגוד הוביל חלק מהמאבק נגד המכרזים למוסדות סיעודיים, השתתף במאבק לביטול חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מתן סמכויות לאחיות גריאטריות, פעל להקמת ועדות ערר לביטוח הסיעודי של המוסד לביטוח לאומי, ונטל חלק בחקיקה המאפשרת לחלק מהקשישים לקבל חוק סיעוד ללא מבחני התאמה. האיגוד הוציא בשיתוף הר"י מסמך על מצב הקשישים בארץ ב-2007, ופעל במסגרות ממלכתיות שונות למניעת התעמרות בקשישים.

יו"ר האיגוד: פרופ' צבי דוולצקי
מזכירת האיגוד: ד"ר טניה בוגוסלבסקי
גזברית האיגוד: ד"ר ורד חרמוש
חברים בועד: ד"ר שלי שטרנברג, ד"ר אמיליה לוברט, ד"ר אלכס ספיר, ד"ר יאן פרס

ועדת ביקורת:
ד"ר רון בן יצחק
ד"ר לודמילה זיידנברג