קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: חיפה

המרכז רפואי בני ציון חיפה מודיע על מכרז לסגן/ית מנהל/ת בכיר/ה במחלקה אורולוגית

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה/ית ברפואה.
ב. וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה/ית באורולוגיה.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון
ת.ד. 4940, 
חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה/ית.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים. (גם במייל).
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם
(עד 5 ממליצים - במייל):emi.zoaretz@b-zion.org.il

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 10 יום ממועד פרסום מודעה זו.