קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: שרותים מקצועיים
איזור: כל הארץ

מנהלת לוגיסטית איגוד המרדימים - הגדרת תפקיד
הנושא במשרה זו, בעיקרון, אמור להוות צינור מרכזי של האיגוד ולרכז את כל העבודה האדמיניסטרטיבית והלוגיסטית של האיגוד תחת חסותו, תוך תיאום עם יו"ר האיגוד, המזכיר, הגזבר, חברי הוועד ונושאי תפקידים שונים הנבחרים ע"י איגוד המרדימים.
מטלות:
1. הגעה לישיבות הוועד וכתיבת פרוטוקולים של הישיבה.
2. הגעה לישיבות של הוועדות השונות וכתיבת פרוטוקולים של ישיבות אלו.
3. עזרה פקידותית בהוצאת נהלים חדשים, הודעות לעיתונות, הודעות על כנסים, פעילויות והודעות אחרות.
4. קיום רשימות מסודרות של חברי איגוד, רופאים מרדימים בארץ ויצירת קשר עם מחלקות לצורך עידוד חברות באיגוד תוך תיאום עם אנשי הוועד.
5. עבודה מול נותני השירות השונים תוך וידוי הפקת דוחות חודשיים על פעילותם.
6. ניהול ומעקב אחרי תשלומים לאיגוד ומהאיגוד.
7. עזרה לחברי הוועד במציאת תכנים וניסוחם להעלאה באתר האיגוד וברשתות החברתיות, תוך עבודה מול נותן השירותים בנושא.
8. עזרה פקידותית בארגון הכנסים ופעילויות האיגוד השונות כדוגמת פגישות חוג.
אופי העבודה:
עבודה לפי שעות, בשעות העבודה הרגילות ותשלום לפי שעות נוספות לפי הקבוע בתנאי ההעסקה של הר"י.

המעוניינים/ות במשרה נא לפנות ל:
דר' אורית נחתומי, Orit.NahtomiShick@sheba.health.gov.il
או לדר' קרולין וייניגר, carolynfweiniger@gmail.com