קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

לימודי רפואה ושואה - "עדים בּלָבָן" מסע בעקבות רפואה ורופאים בשואה.
מטרת המסע היא להפגיש אתכם, רופאים ורופאות, עם נקודות השפל המוסריות של מקצוע הרפואה וחלקו בפשעי השואה מחד גיסא, ומאידך גיסא מסירותם ללא לאות של הרופאים בגטאות ובמחנות.

תכנית המסע כוללת סמינרים לפני הנסיעה, במהלכה ואחריה, המעוררים תובנות על העבר ומעלים דילמות רפואיות עכשוויות.

לפרטים נוספים והרשמה למסע לחץ כאן