קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

למוסד לביטוח לאומי דרוש/ה רופא/ה מחוזי/ת למחוז דרום
מכרז מס' 7/2016

הנוסח המלא והמחייב של המכרז, הכולל פירוט של הכישורים הנדרשים ושל תיאור התפקיד, וכן טופס להגשת בקשה מופיעים
באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי-
http://www.btl.gov.il/About/jobs/Pages/default.aspx
את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 24.2.2016, ט"ו באדר א' תשע"ו בשעה 16:00.