קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

דרושים/ות (הארכת מועד הגשה) יועצים/ות רפואיים/ות וחברי ועדה רפואית המומחים/יות בתחומי בריאות הציבור, רפואה פנימית, אורתופדיה, נוירולוגיה וראומטולוגיה

למינהל הסיוע בדיור במשרד הבינוי והשיכון דרושים:
1. יועצים רפואיים - בעלי תואר דוקטור לרפואה וניסיון מקצועי מעל 10 שנים לפחות באחת מן ההתמחויות הבאות: בריאות הציבור, רפואה פנימית, אורתופדיה, נוירולוגיה, ראומטולוגיה. בנוסף, בעלי ניסיון מוכח בוועדות רפואיות.
הרופאים יידרשו לקבוע על בסיס מסמכים רפואיים, אם קיים הכרח לשינוי תנאי המגורים בגין בעיות רפואיות של הפונים.
חלק מהפניות שייבדקו יועברו לחוות דעת נוספת של הוועדה הרפואית.
ההעסקה מבוקשת באזורים: ירושלים, מרכז, דרום וצפון. רופא אחד לכל מחוז.
דרישות התפקיד:
- בדיקת תיקים במשרדי המחוז פעם בשבוע (כל אימת שיצטברו 10 תיקים לפחות), מספר תיקים לבדיקה בטווח של כ-30 עד 100 בחודש.
- התייעצות בדואר אלקטרוני, ככל שיידרש.
התשלום יהיה בהתאם לתעריף חשכ"ל "נותני שירותים" הוראת תכ"מ מס' 13.9.2.1. יועץ 1 (כיום 318 ₪ בתוספת מע"מ לשעה – ממוצע של 7 תיקים לשעה).
2. פרופסורים לוועדה רפואית - בעלי תואר פרופסור לרפואה וניסיון מקצועי מעל 10 שנים לפחות באחת מן ההתמחויות הבאות: בריאות הציבור, רפואה פנימית, אורתופדיה, נוירולוגיה, ראומטולוגיה.
הפרופסור יהא רופא מומחה - רופא שאינו אחד מבעלי התפקידים המוגדרים כמנהל מחלקה באחד מהתפקידים הבאים: מנהל בית חולים וסגנו, מנהל מחלקה בכיר בבית חולים וסגנו, מנהל מחלקה בבית החולים וסגנו, מנהל מכון בבית חולים וסגנו, מנהל יחידה מקצועית בבית חולים, מנהל מרפאה בבית חולים, מנהל שירות בבית חולים, מנהל חדרי מיון, רופא מחוזי, סגן מנהל מחוז, רופא נפתי ומנהל מרפאה ציבורית גדולה.
בנוסף, בעלי ניסיון מוכח בוועדות רפואיות.
המסמכים הרפואיים שייבדקו ע"י היועצים הרפואיים, יועברו לבחינת הועדה הרפואית, אשר תקבע האם קיים הכרח לשינוי תנאי המגורים בגין הבעיות הרפואיות של הפונה.
חלק מהפניות יועברו לוועדה רפואית גם ללא חוות דעת של היועצים הרפואיים.
ההעסקה מבוקשת באזור המרכז.
דרישות התפקיד:
- בדיקת תיקים שתתבצע אחת לחודש.
- התייעצות בדואר האלקטרוני, ככל שיידרש.
- ההעסקה הינה בהתאם להוראת תכ"ם מס' 13.9.7, " השתתפות רופאים בוועדות רפואיות"
התשלום יהיה בהתאם לתעריף חשכ"ל "תעריפי תשלום לרופאים", הוראת תכ"מ מס' 13.9.7.1 (כיום 121.5₪ בתוספת מע"מ לתיק ממוצע של 4 תיקים לשעה).
כללי: חוזה לשנה ייחתם עם הזוכים, עם אופציה לשנתיים נוספות.
הקריטריונים לבחירת היועצים הרפואיים / חברי ועדה רפואית הינם: ניסיון בוועדות ותואר אקדמי/השכלה כנדרש לעיל.

המעוניינים ישלחו קורות חיים המעידים על ניסיון בוועדות רפואיות, בצירוף תעודות השכלה + התמחות בצירוף המלצות עד לתאריך 30.11.2017 למר קובי אריאלי אגף אכלוס, משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה מזרח ירושלים ת"ד 18110 ירושלים מיקוד: 91180
לבירורים ניתן לפנות למר קובי אריאלי בטל' 02-5847632
או לגב' דנה ספיר בטל' 02-5847624