קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: פרדס חנה

למרכז רפואי "שהם" בפרדס חנה דרוש/ה סגן/ית מנהל בית חולים

תיאור המשרה:
סגן/ית למנהלת בית חולים המונה כ-600 מיטות.
מילוי מקום מנהלת בית החולים בהיעדרה.
סיוע בביצוע מדיניות משרד הבריאות בבית החולים, ובכלל זה אחריות לתפעולן התקין של יחידות בבית החולים, ולתיאום הקשרים הבין-מחלקתיים, בתיאום עם מנהלת בית החולים.
סיוע בהכנת התקציב השנתי של בית החולים ובהגשתו לאישור.
סיוע במערך ההתמחות של הרופאים המתמחים בבית החולים.
סיוע בתכנון בניה ופיתוח של בית החולים, וכן באחריות על תחזוקת המבנים.
אישור פעולות, בדיקות וטיפולים מיוחדים לחולים בבית החולים.
ייצוג בית החולים בפני גורמים משרדיים וחוץ משרדיים.

דרישות:
רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
מומחיות בגריאטריה ובמינהל רפואי או מוסמך במינהל (מערכות בריאות, מינהל רפואי, בריאות הציבור).
3 שנות ניסיון לאחר קבלת תואר המומחה.
נדרשת הכרת המבנה הארגוני והתפעולי של משרד הבריאות בכלל ובתי חולים בפרט, וכן הכרת החוקים והתקנות הנוגעים למערכת הבריאות ולניהול בית חולים.

ניתן להגיש מועמדות דרך אתר נציבות שירות המדינה www.csc.gov.il
מכרז מספר 44930 עד לתאריך 28.12.16.