קטגוריה:
מפרסם:
איזור: כל הארץ

בימים אלו מפורסם מכרז פומבי לאיוש משרות רופאים באגף שיקום נכים במשרד הביטחון.
פרטי המשרות מופיעים באתר נציבות שירות המדינה, תחת הלשונית- "מכרזים- בהגשה לא מקוונת"-
מכרז מס' 1217- רופא מחוזי (5 משרות לאיוש).
ניתן להגיש מועמדות למשרות ע"פ המפורט בטופס המכרז.
לנוחיותכם לינק למשרות: http://www.csc.gov.il/Tenders/Jobs/Pages/359-2015.aspx

משרד הביטחון מפרסם מעת לעת מכרזים למשרות רופאים באגף השיקום. רופאים המעוניינים, מוזמנים להתעדכן באתר נציבות שירות המדינה תחת הלשונית- "מכרזים בהגשה לא מקוונת".