קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

בימים אלו מפורסם מכרז פומבי לאיוש משרות רופאים באגף שיקום נכים במשרד הביטחון.
פרטי המשרות מופיעים באתר נציבות שירות המדינה, תחת הלשונית- "מכרזים- בהגשה לא מקוונת"
מכרז מס' 1228- רופא מחוזי (6 משרות לאיוש).
ניתן להגיש מועמדות למשרות ע"פ המפורט בטופס המכרז.
לנוחיותכם לינק למשרות:
http://www.csc.gov.il/tenders/jobs/documents/2015/679-2015.pdf

משרד הביטחון מפרסם מעת לעת מכרזים למשרות רופאים באגף השיקום. רופאים המעוניינים, מוזמנים להתעדכן באתר נציבות שירות המדינה
תחת הלשונית- "מכרזים בהגשה לא מקוונת".