פרופ' שמואל רייס

המנהל האקדמי של המרכז לחינוך רפואי בבית הספר לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים, רופא משפחה והמשך טיפול בשירותי בריאות כללית