שמוליק בן יעקב

שמוליק בן יעקב

יו"ר האגודה לזכויות החולה